สถาบันอาณาบริเวณศึกษาต้อนรับ Prof. Erik Bohlin จาก Chalmers University of Sweden

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันอาณาบริเวณศึกษามีโอกาสต้อนรับ Prof. Erik Bohlin อาจารย์และนักวิชาการด้านการประเมินเทคโนโลยี (Technology Assessment) จาก Division of Technology & Society, Department of Technology Management & Economics at Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และดำรงตำแหน่งเป็น Editor in Chief of Telecommunications Policy ซึ่งเป็นวารสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่รู้จักและยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้านโทรคมนาคม โดยมี รศ. ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล และ อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ให้การต้อนรับ

Prof. Erik Bohlin และ ITS (International Telecommunication Society) เป็นพันธมิตรทางวิชาการกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษามานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ในครั้งนี้ Prof. Erik Bohlin ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการจัด Workshop ด้านโทรคมนาคม รวมถึงการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร MAPS เกี่ยวกับ Telecommunication Policy อีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s