ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซีย ให้กับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงจาการ์ตา เดินทางมาเยี่ยมสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มธ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ต้อนรับการมาเยือนของ Dr. Dio Herdiawan Tobing ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซีย กิจการอาเซียนและติมอร์ เลสเตให้กับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงจาการ์ตา และยังเป็นนักวิจัย (Research Fellow) ให้กับสถาบัน ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada, Yogyakata, Indonesia โดยมี
รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษาและผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นผู้ให้การต้อนรับ

การเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถาบันอาณาบริเวณศึกษาในครั้งนี้ เป็นการทำความรู้จักและปรึกษาหารือด้านการทำงานวิชาการ การวิจัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการวิจัยระหว่าง The ASEAN Studies Center at Universitas Gadjah Mada และ The ASEAN Studies Center at Thammasat University ต่อไป

ทั้งนี้ มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (MAPS) ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก Universitas Gadjah Mada หลายคน

การเดินทางมาเยี่ยมเยียนพบปะกันในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Universitas Gadjah Mada ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของประเทศอินโดนีเซีย

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s