คณะจาก National Chengchi University ไต้หวัน เดินทางมาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ TIARA

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันอาณาบริเวณศึกษามีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์จาก National Chengchi University ไต้หวัน

คณะอาจารย์จาก NCCU นำโดย Associate Professor, Chair of Graduate Institute of Development Studies, Dr Philip Hsiaopong Liu และ Dr Mei-Chuan Wei ผู้อำนวยการหลักสูตร International Master Program in Asia-Pacific Studies (IMAS) พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน เดินทางมาเยี่ยมชมและแสวงความร่วมมือด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเข้าร่วม/ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ และการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกัน (MOU) โดยมี รศ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ. ชนินทร์ มีโภคี ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล และ อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ให้การต้อนรับ

หลังจากพบปะพูดคุย หารือด้านความร่วมมือต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันได้นำคณะจาก NCCU ขึ้นรถรางเที่ยวชมบรรยาการรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้มีโอกาสเยี่ยมชม Asia-Pacific Resource Center ห้องสมุดด้านเอเชียแปซิฟิกศึกษาและหลักสูตร MAPS ของสถาบัน

ในการเดินทางมาครั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและมีส่วนทำให้ความร่วมมือในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยใน 2 ประเทศเกิดขึ้น

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s