ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับศาสตราจารย์ผู้รับทุน Bualuang ASEAN Chair Professorship

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัยผอ.สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ร่วมต้อนรับ Emeritus Prof. William Tow จาก Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, ANU College of Asia and the Pacific, Australian National University ผู้ได้รับทุน Bualuang ASEAN Chair Professorship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

This slideshow requires JavaScript.

Emeritus Prof. William Tow ถือเป็นผู้ได้รับทุนท่านแรกที่เดินทางมาเริ่มภารกิจ ซึ่งตลอด 2 ปีนี้ Prof. Tow และ Professor ท่านอื่นๆ จาก Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, ANU จะร่วมกับสถาบันอาณาบริเวณศึกษาทำงานวิจัยและผลิตบทความทางวิชาการ รวมถึงมีความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ร่วมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s